New Code NLP

 

Een belangrijk verschil tussen New Code NLP en Classic Code NLP is het gebruik van het onbewuste in de keuze van hulpbronnen voor verandering. Bij het gebruik van Classic Code NLP kies je bewust je hulpbronnen voor verandering, terwijl bij New Code NLP technieken een context wordt gecreëerd waarbij jouw onbewuste processen worden gebruikt om de gewenste verandering te bereiken. Jouw onbewuste is een enorme bron van kennis en vaardigheden, veel meer dan waarvan je bewust bent. De eerste NLP toepassing die expliciet gebruik maakte van onbewuste signalen (spontaan opkomende signalen en onvrijwillige signalen) is het zogenaamde 6 Step Reframe patroon. Deze 6 Step Reframe was de brug tussen de Classic Code NLP en de inmiddels verder ontwikkelde New Code NLP. Het gebruik van onvrijwillige signalen is een van de vele processen in de New Code die het je mogelijk maakt direct met je onbewuste in verbinding te zijn.

 

Het goed georganiseerd en beheerst gebruik van onbewuste processen zorgt voor diepe, langdurige en ecologische veranderingen die de beperkingen van het bewustzijn voorbij streven. New Code NLP corrigeert hiermee de tekortkomingen van de Classic Code.

 

Uitgangspunten van New Code NLP zijn onder meer:

  • Het onbewuste krijgt de verantwoordelijkheid om de kritische elementen te kiezen, zoals de gewenste staat, de hulpbronnen of het nieuwe gedrag / nieuwe gedragingen.
  • Het onbewuste wordt expliciet betrokken bij alle kritische stappen.
  • Het selecteren van nieuw gedrag / nieuwe gedragingen wordt beperkt in die zin dat het tegemoet komt aan de positieve intentie van het oude te veranderen gedrag.
  • De verandering vindt plaats op het niveau van staat (gemoedstoestand) en intentie en niet op het niveau van sec het gedrag.

 

Bij New Code technieken worden bekrachtigende staten gecreëerd door het deelnemen in een activiteit die op zichzelf een zogenaamde “high performance” staat creëert. Dit in tegenstelling tot Classic Code NLP technieken, die gebruik maken van een gemoedstoestand uit je persoonlijke geschiedenis, waarbij het proces behalve de historische gemoedstoestand ook andere historische associaties en verbindingen met zich mee brengt, die niet relevant zijn in de context van toepassing. In sommige gevallen zijn er verborgen consequenties, die verbonden zijn met de historische hulpbronstaten en die onbedoeld de huidige context vertroebelen.

 

New Code games activeren neurologische processen die als basis dienen voor verandering in de gekozen context. De structuur van deze games is ontworpen om een “high performance” staat te bereiken.

 

 

Shifting dimensions and changing your life!