Classic Code NLP - de oorsprong

 

NLP is in de jaren 70 ontstaan toen John Grinder en Richard Bandler samen ontdekten dat excellent gedrag niet beperkt hoeft te zijn tot de “happy few”. Door het ontdekken, beschrijven en in een model gieten van excellent gedrag, vonden zij een methode die het mogelijk maakte om excellent gedrag aan anderen te leren. Dit heet modelleren.

 

Modelleren is de “core business” van NLP: het coderen van excellent gedrag van genieën. Dit wordt ook wel genoemd “the difference that makes the difference” of te wel “het verschil dat het verschil maakt”. En het verschil is het onderscheid tussen excellent gedrag en gemiddeld gedrag. In dat laatste zijn wij niet geïnteresseerd, in dat eerste des te meer. Modelleren is een belangrijk onderdeel van onze NLP Master Practitioner opleiding.

 

John Grinder en Richard Bandler zijn begonnen met het modelleren van drie personen: Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson. Deze drie genieën opereerden voornamelijk op het terrein van therapie. De toepassing van NLP is echter niet beperkt tot coaching en/of therapie, maar algemeen bruikbaar. Dit zowel op het persoonlijke als het zakelijke vlak.

 

NLP is in de loop der jaren verder ontwikkeld. Dat heeft onder meer geresulteerd in het ontwikkelen van wat inmiddels bekend is als New Code NLP. Met het ontwikkelen van New Code NLP heeft John Grinder een aantal tekortkomingen in de Classic Code NLP gecorrigeerd, waarbij het onbewuste een belangrijke rol krijgt toebedeeld. Bovendien was John Grinder’s zorg dat NLP Practitioners, personen die in NLP getraind zijn, niet altijd congruent zijn in het toepassen van NLP op zichzelf. NLP Practitioners die geschoold zijn in Classic Code zijn uitzonderlijk effectief in het helpen van anderen bij het vergroten van hun keuzemogelijkheden en gedragsverandering. Zij vinden het echter niet altijd even gemakkelijk om NLP op zichzelf toe te passen. Zelf-applicatie is een essentieel element van New Code.

 

New Code NLP en Classic Code NLP zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om een goed, effectief en langdurig resultaat te behalen.

 

 

Shifting dimensions and changing your life!